Př 1: Vypočtěte úhly &alpha a ß v pravoúhlém trojúhelníku (pravý úhel při vrcholu C), jehož strany měří a = 3 dm, b = 4 dm a c = 5 dm. Řešení

Př 2: Dvě přímé ulice se křižují v místě K a v úhlu &alpha = 51o. Místo A na jedné z těchto ulic, vzdálené 1 625 metrů od křižovatky K, má být spojeno nejkratší cestou s druhou ulicí. Jak dlouhá bude tato spojka? Řešení

Př 3: Na vodorovné rovině stojí 65 m vysoká věž a továrenský komín. Z vrcholu věže vidíme patu komína v hloubkovém úhlu &alpha = 10o19' a od paty věže vidíme vrchol komína ve výškovém úhlu ß = 17o43' (viz. obr.). Jak vysoký je komín?

Řešení


2010 | Vytvořila Michaela Dostálová | Dotazy či připomínky pište na tlapka.misa (at) seznam.cz